โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "สื่อสารอย่างไรจึงปลอดภัย" รพ.เมืองราษฎร์

 

โครงการฝึกอบรมทางการแพทย์สำหรับแพทย์ พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี  "สื่อสารอย่างไรจึงปลอดภัย" 
วันที่ 9 กันยายน 2552  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี

ลงทะเบียน

ผู้บริหารกล่าวเปิดงาน

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

วิทยากรด้านการสื่อสาร รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม 2

บรรยากาศการอบรม 3

บรรยากาศการอบรม 4

บรรยากาศการอบรม 5

บรรยากาศการอบรม 6

บรรยากาศการอบรม 7

ฝึกฝน . . . เคล็ดลับวิชาการสื่อสาร

workshop 1

workshop 2

workshop 3

workshop 4

workshop 5

ติวเข้ม 1

ติวเข้ม 2

เล่นเกมส์

กองเชียร์

ทำไปได้ . .. นะ

รำลง กันด่าว ๆ

สนุก