โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ณ.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ลงทะเบียน 1


ลงทะเบียน 2


กล่าวความเป็นมา


กล่าวเปิดอบรม


สัมภาษณ์ผู้บริหาร


วิทยากร รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ


เริ่้มการอบรม


บรรยากาศ 1


บรรยากาศ 2


บรรยากาศ 3


แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 1


แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2


แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3


workshop 1


workshop 2


workshop 3


workshop 4


workshop 5


ตอบปัญหาการสื่อสาร


สอบถามปัญหาข้อสงสัย


ฝึกฝนจากตำรา


อบรมเข้ม


เราพร้อมเล่นเกมส์ . . . แย้ว


สู้ ๆ


เกมส์ 1


เกมส์ 2


เกมส์ 3


เกมส์ 4


เกมส์ 5


เกมส์ 6


เกมส์ 7


เกมส์ 8


เกมส์ 9


เกมส์ 10


สนุ๊ก . . . สนุก


team staff


ถ่ายภาพหมู่