โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "การสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว" รพ.รามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดโครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "การสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว"
วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสโมสรกีฬา โรงพยาบาลรามาธิบดี

ลงทะเบียน


รับหนังสือพร้อมเอกสารการอบรม


หนังสือที่ใช้อบรมการสื่อสารครั้งนี้


รับสมัครสมาชิกจุฬาคิดส์คลับ


ผู้บริหารกล่าวเปิดการอบรม


บรรยากาศการเปิดการอบรม


วิทยากร รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ


บรรยากาศการอบรม 1


บรรยากาศการอบรม 2


บรรยากาศการอบรม 3


บรรยากาศการอบรม 4


บรรยากาศการอบรม 5


บรรยากาศการอบรม 6


บรรยากาศการอบรม 7


บรรยากาศการอบรม 8


สมภาษณ์ผู้บริหาร


กิจกรรมละลายพฤติกรรม 1


กิจกรรมละลายพฤติกรรม 2


กิจกรรมละลายพฤติกรรม 3


กิจกรรมละลายพฤติกรรม 4


กิจกรรมละลายพฤติกรรม 5


กิจกรรมละลายพฤติกรรม 6


กองเชียร์


สนุกจัง


ขำกลิ้ง


อบรมเข้ม 1


อบรมเข้ม 2


workshop 1


workshop 2


workshop 3


workshop 4


workshop 5


workshop 6


workshop 7


workshop 8


ผู้เข้าฝึกอบรมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก