รวมภาพกิจกรรมวันครบรอบหนึ่งปีศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร

1st Anniversary
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10 รพ.จุฬาลงกรณ์

ลงทะเบียนร่วมงาน


ลีลานิสิตแพทย์


บรรยากาศในงาน 1


บรรยากาศในงาน 2


เหล่าผู้สนับสนุน


เหล่าบรรดาลูกศิษย์


แสดงความยินดี 1


แสดงความยินดี 2


ย้อนรำลึกความหลัง 1


ย้อนรำลึกความหลัง 2


our books


ผลิตผลของศูนย์ฯ


เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่


บรรยากาศในห้องประชุม


ประธานที่ปรึกษากล่าวเปิดงาน


ประธานศูนย์กล่าวต้อนรับ


บรรเลงเเพลง


พิธีมอบหนังสือให้ภาควิชากุมาร


เค้กฉลองครบรอบ 1 ปี


กองเชียร์ก่อนตัดเค้ก


ลีลาก่อนตัดเค้ก


ตัดเค้ก


บรรยากาศการฉลอง


ร่วมแสดงความยินดี


ทีม staff 1


ทีม staff 2