โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "สื่อสารอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพ" รพ.เมืองราช

โครงการฝึกอบรมทางการแพทย์สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี
"สื่อสารอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพ"
วันที่ 8 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี


ลงทะเบียน


สัมภาษณ์ผู้อำนายการ


ความคาดหวัง


ผู้เข้าร่วม 1


ผู้เข้าร่วม 2


กิจกรรมละลายพฤติกรรม


Trio-workshop 1


Trio-workshop 2


Trio-workshop 3


Trio-workshop 4