โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "สื่อสารอย่างไรให้ไร้รอยต่อ" งานการพยาบาลจักษุและโสตฯ รพ.ศิริราช

โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร"สื่อสารอย่างไรให้ไร้รอยต่อ"

รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "สื่อสารอย่างไรให้ไร้รอยต่อ" จัดโดยงานการพยาบาลจักษุและโสตฯ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมตึกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช


กล่าวรายงาน


ประธานกล่าวเปิดงาน


ความคาดหวัง


ละลายพฤติกรรม


วงแหวนรอดห่วง


รักกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน


workshop


Trio-workshop1


Trio-workshop2


Trio-workshop3


Trio-workshop4


ถ่ายภาพหมู่