โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำทางการพยาบาล" งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช

การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำทางการพยาบาล


รวมภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำทางการพยาบาลงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมตึกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2

หัวหน้าพยาบาลกล่าวเปิดงาน

ความคาดหวังสัมภาษณ์ทำไมต้องมีการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ตอบปัญหาการสื่อสารกิจกรรมละลายพฤติกรรม

ประชุมฝึกปฏิบัติ

Workshop

ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกหลังเสร็จงาน