โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารผ่านหัวใจ" ณ รร.เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท

การสื่อสารผ่านหัวใจ


ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสื่อสารผ่านหัวใจ" วันที่ 3-5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่