โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการสร้างทีม "Road to Victory"

โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการสร้างทีม หัวข้อ "Road to Victory"
พนักงานบริษัทเอ็มเอสดี ประเทศไทย จำกัด จำนวน 50 คน
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2553 ผึ้งหลวงแคมป์กราวด์รีสอร์ท ปราจีนบุรี