รวมภาพกิจกรรมงานครบรอบสองปีของศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร

งานครบรอบสองปีของศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีพันเอกสรรเสริญ แก้วกำเนิดให้เกียรติมาร่วมเสวนาในหัวข้อ “คุยสบายๆ สไตล์ เสธ.ไก่อู” และมีการแสดงนิทรรศการผลงานของศูนย์ฝึกอบรมฯในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก