การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต" สำหรับแพทย์ประจำบ้าน รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต วันที่ 29-30 พ.ค. 2553 ณ โบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ให้แก่บุคลากรแพทย์ของโรงพยาบาลจำนวน 60 ท่าน

ความเห็น


ถ่ายภาพร่วมกัน


ทานอาหารค่ำ


>ระดมสมอง1


ระดมสมอง2


รับบทบาทสมมุติ


ละลายพฤติกรรม


เวิร์คชอป


สัมภาษณ์ผู้บริหาร


อภิปรายความเห็น


อภิปรายความเห็น2