โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้การปรึกษาครอบครัวเพื่อเปิดเผยผลเลือด รร.เดอะไทด์ รีสอร์ท

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย สภากาชาดอิตาเลี่ยน และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาครอบครัวเพื่อเปิดเผยผลเลือด วันที่ 27-28 พฤษถาคม 2553 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าอบรมเป็นอาสาสมัครจำนวน 34 ท่าน

<กิจกรรมละลายพฤติกรรม

 

ดูโอรอบสอง

 

ดูโอเวิคชอป1

 

ดูโอเวิคชอป2

 

ดูโอเวิคชอป3

 

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

ผู้เข้าร่วมมีความสุข

 

ร่วมกันระดมสมอง

 

รับบทบาทสมมุติ

 

สัมภาษณ์ผู้บริหารความคาดหวัง