โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "คลินิกยิ้มแย้ม" คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

 

งานการฝึกอบรมโครงการ คลินิกยิ้มแย้ม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมซีบรีช พัทยา จังหวัด ชลบุรี แก่บุคลากร 130 คน

สัมภาษณ์ผู้บริหาร


ละลายพฤติกรรม


ละลายพฤติกรรม


ถามความคาดหวัง


สร้างความสามัคคี


สร้างความสามัคคี


สร้างความสามัคคี


เวิร์คช็อป


ถ่ายภาพร่วมกัน


ถ่ายภาพร่วมกัน