โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "การพัฒนาบทสื่อสารในสถานการณ์เสี่ยง" รพ.ลำปาง

 

งานโครงการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาบทสื่อสารในสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง แก่บุคลากรของโรงพยาบาล 400 คน

สัมภาษณ์ผู้บริหาร


ผู้เข้าร่วมแสดงความคาดหวัง


นันทนาการ


แสดงความคาดหวัง


แสดงความคาดหวัง 2


อภิปราย


รับฟังบทบาทสมมุติ


เริ่มทดสอบ


ถามตอบ


ถ่ายภาพร่วมกัน