กิจกรรมที่ผ่านมา

Pink Party งานสัมมนาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Pink Party
งานสัมมนาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท วันที่ 29-30 ก.พ. 2554
อ่านเพิ่มเติม...

รวมภาพกิจกรรมงานครบรอบสองปีของศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร

งานครบรอบสองปีของศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการสร้างทีม "Road to Victory"

 

โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการสร้างทีม หัวข้อ "Road to Victory"
พนักงานบริษัทเอ็มเอสดี ประเทศไทย จำกัด จำนวน 50 คน
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2553 ผึ้งหลวงแคมป์กราวด์รีสอร์ท ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาจิตสำนึกบริการคุณภาพของบุคลากร "ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ในหัวใจ" ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาฯ

 

ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นทีมในหัวข้อฝึกอบรม “ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ในหัวใจ” โดยจัดขึ้นในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "การสื่อสารด้านการบริการทางการแพทย์" รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 8